Rozkaz L.1 /2016

Wrocław 29.02.2016

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje

1.1.1. Podaję do wiadomości, podjęcie następujących uchwał przez Komendę Hufca:

- Uchwała nr 1/01/2016 ws. wyboru przedstawicieli Hufca Wrocław Wschód na spotkanie negocjacyjne z Hufcem Wrocław;
- Uchwała nr 2/01/2016 ws. przyjęcia regulaminu pracy Komendy Hufca;
- Uchwała nr 3/01/2016 ws. wyboru Komendanta Obozu Hufca Wrocław Wschód;
- Uchwała nr 4/01/2016 ws. Przekazania środków finansowych po biwaku Hufca na cele statutowe;

- Uchwała nr 5/01/2016 ws. Wyboru Komendanta i Kwatermistrza Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”;

1.1.2. Podaję do wiadomości, iż z dniem dzisiejszym wchodzą w życie następujące regulaminy:
- Regulamin Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”;
- Regulamin Wrocławskiego Związku Drużyn „Stanica”.

2.   Hufiec

2.2  Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję pwd Konrada Krakowiak z  dniem 29.02.2016r.  Na funkcję Retmana Hufca.

3.Szczepy, związki drużyn
3.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
3.3.1.
Zwalniam z funkcji Komandora Harcerskiego Ośrodka Wodnego “Stanica”
phm. Adama Dacko. Dziękuje dh Adamowi za pracę włożoną w prowadzenie “Stanicy”
i życzę powodzenia w dalszych działaniach harcerskich oraz w życiu prywatnym.

3.3.2. W związku z Uchwałą Komendy Choragwi Dolnośląskiej nr 36/IX/2015 z dnia 14.12.2015 r. oraz Uchwałą Komendy Hufca Wrocław Wschód wyodrębniam funkcje Komendanta i Kwatermistrza Harcerskiego Ośrodka Wodnego “Stanica” i mianuje na funkcje:

-Komendanta Harcercerskiego Ośrodka Wodnego “Stanica” – hm. Wojciecha Dacko,
-Kwatermistrza Harcerskiego Ośrodka Wodnego “Stanica” – pwd. Konrada Krakowiaka.

3.3.3. Mianuje na funkcję Komandora Wrocławskiego Związku Drużyn “Stanica”
pwd. Konrada Krakowiaka.

3.3.4. Powołuję Komendę Harcerskiego Ośrodka Wodnego “Stanica” w składzie:
- hm. Wojciech Dacko – Komendant HOW “Stanica”
- phm. Joanna Szajda – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego przy HOW “Stanica”
- pwd. Konrad Krakowiak – Komandor WZD “Stanica”.

4. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

4.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. W związku z Uchwałą nr 3/01/2016 Komendy Hufca Wrocław Wschód z dnia 3.01.2016 mianuję pwd. Konrada Krakowiaka komendantem obozu Hufca Wrocław Wschód w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż organizowanego w dniach 29 lipca - 19 sierpnia 2016r

Czuwaj!
Komendant Hufca ZHP Wrocław Wschód


phm. Rafał Rumianowski